Opret ny profil (Gratis)  -  Log ind  

 Bloggen

Bloggen

En typisk skilsmissesag i en børnefamilieafdeling

mar 22

Skrevet af: Julie Johansen
22-03-2012 09:44  RssIcon

Inden for de sidste par år, er jeg stødt på en stigende problematik i mit arbejde, som socialrådgiver i en Børnefamilieafdeling. Jeg er ikke i tvivl om at denne problematik er et udtryk for forældres magtesløshed og frustration over statsforvaltningen, og de lange ventetider på sagernes behandling.

Jeg oplever i stigende grad at vi, i børnefamilieafdelingen, modtager underretninger fra forældre i skilsmisse, der anklager den anden forældre for alt fra alkoholmisbrug til vold mod børn. Disse anklager viser sig dog, som oftest, at være usande!

Når jeg efter at have modtaget en sådan underretning, indkalder forældrene til en samtale, (hvilket jeg er forpligtiget til), tager samtalen med den underrettende forældre hurtigt en ny drejning.
Den problematik som underretningen handlede om, altså anklagen som kan give anledning til stor bekymring for barnets trivsel, er pludselig ikke så central. Men der er derimod et stort ønske om, at forvaltningen tager den ene forældres parti og fremmer dennes proces i statsforvaltningen.
De ønsker således, at jeg som socialrådgiver, straks tager kontakt til statsforvaltningen eller skriver dem et støttebrev som bakker dem op i enten samvær eller fuld forældremyndighed.
Jeg må under samtalen, med den anklagende forældre, lægge ud med at fortælle, at en børnefamilieafdeling, har som udgangspunkt at vurdere hvorvidt barnet eller familien har behov for støtte og ikke har ansvaret for at lave støtteansøgninger til statsforvaltningen for forældre. Med mindre naturligvis, at børnefamilieafdelingen selv finder anledning til at underrette statsforvaltningen om forhold, som går ud over en børnefamilieafdelings kompetencer at kunne handle på.   

Ligeledes må jeg forklare at underretningen tages meget alvorligt, og såfremt det handler om at barnet lever under forhold, der gør at barnet mistrives eller at barnet og/eller familien, i forbindelse med skilsmissen har behov for støtte, så vil Børnefamilieafdelingen meget gerne hjælpe. Jeg fortæller at der kan tilbydes både individuelle forløb for børn og familier samt grupper for børn, der har oplevet eller lever under en svær skilsmisse. Men forundrende nok, afvises denne hjælp og samtalen tager nu en drejning henimod at jeg som socialrådgiver ikke tror på eller stoler på hvad anklageren fortæller.

Jeg fortæller at jeg som udgangspunkt tror på hvad han/hun siger, men at børnefamilieafdelingen er upartisk i alle sager, men blot har barnets trivsel i fokus. Ligeledes sikrer lovgivningen alle forældres retssikkerhed, og jeg er derfor forpligtiget til at snakke med begge forældre og undersøge barnets forhold nærmere, hvilket kun kan være på sin ret!

Den anklagende part er som oftest meget uforstående overfor dette og jeg må igen forklare at såfremt der ønskes hjælp eller støtte skal omstændighederne omkring barnet først undersøges, så jeg kan lave en helheldsvurdering af barnets trivsel, for på den måde at få det mest nuancerede billede af barnets forhold og trivsel. Dette foregår endvidere ved, at der tages kontakt til barnets institution eller skole ift barnets trivsel. Forælderen er meget uforstående overfor hvorfor jeg ikke straks kan støtte han/hun og tage bekymringen for gode varer og jeg kan endvidere ikke stole på skolens udtalelse, da han eller hun er uvenner med skolen og mange argumentationer for, at jeg ikke skal have andre sider af historien end vedkommendes egen.
 
Som oftest ender disse sager med, at jeg alligevel får lov til at undersøge barnets forhold, hvorved jeg afholder diverse samtaler med forældrene og tager kontakt til skolen, som dernæst skriver en udtalelse på barnet.
Efter at have brugt meget tid på en sådan sag, viser det sig oftest at barnet har det godt og trives. Nogle af disse børn er dog påvirkede af forældrenes skilsmisse, naturligvis. Men udmeldingen er, at hvis jeg, som socialrådgiver, ikke kan fremme deres sag i statsforvaltningen, er de slet ikke interesserede i hjælp. Det er således frustrerende at se til, at mange forældre blot har for øje, at fremme deres sag i statsforvaltningen, og fokus på deres barns behov for bearbejdning af skilsmissen er ikke lige vigtig for dem alle.

Det er endvidere frustrerende og dybt problematisk, at forældrene, i kampen om retten til børnene, ofte fejlanklager den anden forældre, hvilket kan få store konsekvenser for den anklagede, samt endvidere vil stå i barnets journal fremover. Det kan endvidere virke som spild af god arbejdstid at jeg undersøger disse sager, som alligevel ikke ender med støtte til barnet, men derimod går fra de andre børn, hvis behov for hjælp eller støtte der er ønsket og gladeligt tages imod fra rigtig mange. Så dette er en appel om, at den frustration der rammer mange forældre i en svær skilsmisse, hvor samarbejdet er ikke-eksisterende, ikke må ende i falsk anklage mod den anden part, som i sidste ende ikke kommer nogen tilgode.

De lange ventetider der opleves  i statsforvaltningen og den svære tid i uvished, kan med fordel bruges mere anvendeligt, hvis overskuddet findes. Netop til at undersøge hvilke muligheder, for støtte, der findes til jeres børn eller til jer som forældre, som alle befinder jer i en svær skilsmisse.

Mulighederne er mange og jeg deler gerne ud af dem jeg kender til.

10 kommentar(er) indtil nu...


Sv: En typisk skilsmissesag i en børnefamilieafdeling

Uf... Hvor er det dog trist...

Af HMN,   22-03-2012 16:00

Sv: En typisk skilsmissesag i en børnefamilieafdeling

Hvis du bare var klar over hvor meget ret du har i ovenstående.... Det er en alt for aktuel beskrivelse, hvor falske anklager straffer de børn der virkelig har brug for hjælp, fordi indsatsen bruges til at fremme nogle personlig behov hos den ene forælder. Trist for de børn der for alt i verden har brug for et system der har tid til at undersøge de reelle sager frem for alle de andre..... Mine tanker går til de børn der står og mangler hjælpen fordi den spildes på dem der ikke har brug for den....

Af Nikolaj Rommedahl,   23-03-2012 19:48

Sv: En typisk skilsmissesag i en børnefamilieafdeling

Hvordan er det egentlig mht aktindsigt når der foretages en § 50 på et barn hvis forældre er skilt. Hvis der er fælles forældremyndighed kan det vel være vanskeligt at sørge for at visse oplysninger ekstraheres - eller der det ikke sådan det fungerer når forældrene er skilt.
Eller tilgår samtlige oplysninger bare begge parter?
KH Gammelmor

Af Gammelmor,   24-03-2012 00:14

Sv: En typisk skilsmissesag i en børnefamilieafdeling

Svar til "gammelmor"
Når der foretages en socialfaglig undersøgelse kræver det samtykke fra begge forældremyndighedsindehavere, og som forældremyndigedsindehaver har du ret til aktindsigt samt partshøring. Så selvom forældrene er skilt, ændrer det ikke på deres krav til aktindsigt da denne er omfattet af hvorvidt man er part i sagen. Hvis et forældrepar er skilt og kun den ene part har forældremyndighed, vil den forældre uden forældremyndighed således ikke have juridisk krav på aktindsigt. Men hvis barnet har samvær eller anden kontakt med den forældre uden forældremyndighed, vil denne alligevel kunne indgå i den socialfaglige undersøgelse og dermed have krav på at vide hvad der bliver skrevet om han eller hun. Jeg håber dette gav svar på dit spørgsmål.
Kærlig Hilsen Julie Johansen blogger

Af Julie Johansen,   24-03-2012 23:40

Sv: En typisk skilsmissesag i en børnefamilieafdeling

Jeg har nu læst alt det der er skrevet, og tænker at du måske kan svare mig på mit spørgsmål.
Hvad gør man når 2 drenge har sagt først i børnehaven og senere i skolen, og SFO en at de er bange for deres far, fordi han har slået dem/ truet dem. Der er indgivet først en bekymringsbeskrivelse fra børnehaven og sidenhen skolen og SFO, dette over flere år.
Hvad er normal procedure ?
Proceduren i vores kommune er at drengenes sagsbehandler tager hjem til drengenes far mens de er der, og først snakker med drengene, mens deres far sidder der, og derefter tager dem med ind på værelset og snakker med dem der. Hvor de siger at det er aldrig sket. Så går der nogle måneder, hvor de ikke siger så meget om det, og så forfra igen. efterhånden 5 samtaler på den her måde. De har haft den samme sagsbehandler i alle årene, og hun hjalp også faderen med at få drengene fra deres mor via retten, da kommunen ikke kunne finde "nok" på hende, til at sagsbehandleren kunne fjerne børnene fra moderen.
Faderen er kendt for sit temperament, og fik bla. sin ene søn over på en anden stue i børnehaven, fordi han gav en pædagog på stuen et nervøst sammenbrud, så hun var sygemeldt i 6 måneder. Eller indtil drengen stoppede i børnehaven. Hun er heldigvis tilbage, men får nervøse trækninger når hun høre hans navn. Moderen tør ikke melde ham til kommunen, fordi som hun siger: hun kender konsekvensen, og selvom hun elsker sine børn over alt i verden, vil hun også godt blive i den.

Venlig hilsen Sussi

Af sussijensen,   31-03-2012 23:54

Sv: En typisk skilsmissesag i en børnefamilieafdeling

Jeg er far til en pige på 5 år. Hun bor hos moren og er på samvær her hveranden weekend fra fredag til mandag. Hun bruger briller.

Jeg ser nu gang på gang at brillerne ikke bliver passet og at hun får sår på næsen af dem ( kræver man får skiftet næseklemmer hvilket er gratis) samt at min datter har vorter på både fødder og hænder som ikke bliver behandlet trods jeg har gjort opmærksom på det. Køb div. cremer mm og givet hende med hjem, men intet sker..

Hun trives stort set men har på det sidste set at moren ikke helt tar sig af disse ting. Min datter er tydeligt generet af det herhjemme.

Bør jeg underette kommuen om dette??

Venlig Hilsen
Faren i tvivl

Af Peter Andersen,   14-04-2012 22:13

Sv: En typisk skilsmissesag i en børnefamilieafdeling

Kære Sussi og "faren i tvivl".
Jeg svarer meget gerne på jeres spørgsmål, dog kun gennem rådgivningen, så hvis i ønsker svar på jeres skriv bedes i sende dem dertil. Jeg vil nødig svare på spørgsmål gennem en tråd i min blog, da fokus ændres og ikke svarer til debattens overskrift.
Kærlige hilsner fra Julie Johansen Blogger

Af Julie Johansen,   16-04-2012 23:15

Sv: En typisk skilsmissesag i en børnefamilieafdeling

Jeg har i flere år kæmpet med at få de sociale myndigheder til at tage alvorligt at min søn ikke trives hjemme hos hans far. Hans far drikker meget og de bliver ved med at lukke sagen. De tager faderens parti og gør ikke mere. Hver gang der kommer en underetning også selvom det ikke er mig som henvender mig til dem så bliver jeg fremstillet som en hævngerrig heks der bare vil have min søn hjem. Det er slet ikke tilfældet. Jeg vil ike søge om forældre myndighed da min søn blot vil lide mere....det eneste jeg vil have er at han skal have det godt også hjemme hos hans far.Der sidder altså nogle socialrådgivere rundt omkring der ikke gør deres arbejde ordenligt....desværre :-(

Af gitte,   29-10-2013 11:36

Sv: En typisk skilsmissesag i en børnefamilieafdeling

Kære Julie.
Hvor kan jeg uheldigvis nikke genkendende til dine ord. Det er præcis hvad jeg går igennem, med falske anklager og underretning fordi bopælsforælderen sandsynligvis er frustreret over samværsordningen.
Disse (ofte kvinder) burde virkelig få noget hjælp til at løse deres problemer og ikke bruge børnene i deres kamp!

Af Mie Holgersen,   28-01-2014 15:53

Sterling Heights Dumpster Rental http://0

Sterling Heights Dumpster Rental 0

Af Joey,   21-06-2024 14:58

Dit navn:
Titel:
Kommentar:
Tilføj kommentar   Annuller 

Børnesagkyndig Hanne Søndergaard Jensen

Tilbyder rådgivning telefonisk, online og møde i forbindelse med skilsmisse/samlivsophør.

  • Samværs ordninger
  • Bopælsspørgsmål
  • Skilsmisse
  • Hjælp til kontakt til Familieretsshuset.

 Ring til mig på telefon;
+45 42 22 03 30 mellem 9 og 17 på hverdage.

Seneste kommentarer

Bring your ex back
Bring back Love
love
Thanks for stopping the divorce
Sv: Hatten af for mine børns bonusfar
Sv: "Hjælp mig, mine børn vil ikke se mig"


Copyright 2009 - 2023 @ delebarn.dk ApS   -   FAQ  -   Besøg os på Facebook

Rolex Replica Watches swiss replica watches https://www.bestclock.cc