Opret ny profil (Gratis)  -  Log ind  

 Bloggen


Bloggen

Fogeden henter flere og flere skilsmissebørn....

jan 17

Skrevet af: Renée Toft Simonsen
17-01-2012 04:06  RssIcon

I dag var overskriften i Politiken at fogeden henter flere skilsmissebørn til samvær! I grunden var det ubehagelig læsning. For hvad sker der med et barn, når fremmede mennesker henter det og tager det med mod forælderens vilje? Konfliktniveauet efter skilsmisse er åbenbart steget betragteligt, og det er bl.a. en af forklaringerne på at fogeden henter flere børn til samvær. I 2006 drejede det sig om 25 børn, mens det i 2010 var 73 børn der blev hentet af fogeden. Men er det virkelig rimeligt, at børnene skal hentes med tvang, fordi forældrene ikke kan finde ud af at enes?

Det er efter min mening en meget svær problematik, for selvfølgelig vil forældrene have deres ret, og i grunden er det måske også lige der problemet virkelig ligger. Siden den nye forældreansvarslov trådte i kraft i 2007 er det som om holdningen har ændret sig. Loven har sendt et signal om at begge forældre har ret til deres barn, og så vil de have den ret, udtaler Bente Boserup fra Børns vilkår. I Børns vilkår ønsker man, at fogedrettens beføjelser til at hente et barn helt fjernes i forbindelse med revisionen af forældreansvarsloven – de udtaler, at børn ikke kan sidestilles med en sofa, man har betalt for. Og ærligt, jeg er tilbøjelig til at give Børns vilkår ret.

Det virker utrolig voldsomt, at fremmede mennesker tropper op og henter et barn med magt. Ofte er det jo fordi forældrene ikke kan hverken tale sammen eller finde ind til at samarbejde, og det virker på mig som om, det ville være langt bedre at sætte ind overfor forældrene, i stedet for at skræmme børn fra vid og sans med myndighed og politi.

En ide kunne være, at tvinge de voksne til at møde op til mægling hos statsamtet eller en mæglingsinstans, der måske kunne blive oprettet til formålet? Samtidig kunne man jo pålægge forældrene, at tage et PREP kursus i hvordan man er en ansvarlig forælder overfor sit barn. Jeg tænker i al fald det ville være mere konstruktivt at tage fat i forældrene, og helt sikkert mere hensynsfuldt og respektfuldt overfor dem som altid står i midten af konflikten – nemlig børnene.

Kærlig Hilsen

Renée

11 kommentar(er) indtil nu...


Sv: Fogeden henter flere og flere skilsmissebørn....

Ja, hvor ville det være dejligt, hvis man som forældre fik en indkaldelse til hjælp til udfyldelse af div. papirer når man vælger at blive skilt. Eller hjælp til kommunikation og samarbejde og lave aftaler. Hjælp til at man som forældre får "printet" ind i hovedet at det stadig er vores ansvar tingene fungere, og man ikke "bare" skal tørre af på ens nye partner, (samvær er jo en personlig ting), at det er okay man ikke er enige, men man derfor godt kan finde en konsturktiv løsning osv. osv.

Når nu forælderansvarsloven lægger op til at skulle sammenarbejde, men man ikke kan - man er jo netop gået fra hinanden af en grund.

Jeg mener dog at, når man udfylder seperations papirerne kan sætte kryds i at søge noget hjælp - dette felt skulle blot være obligatorisk.

Hvis nu man slet ikke kan holde til at være i samme rum i starten af en mægling, gøre som man har set i tv-programmer med at mægleren går fra det ene rum til det andet, og på den måde får banet vej ud af konflikten.

Hovedsagen er at folk får hjælp tidligt i forløbet, og det er den samme kontaktperson hele vejen igennem.


Af butterfly,   17-01-2012 12:55

Sv: Fogeden henter flere og flere skilsmissebørn....

Det er jo fuldstændigt absurd, at man kan rive i børnene på den måde. Men hele forældreansvarsloven er absurd, og den tager hensyn til dem, der ikke har brug for loven, den tager ikke hensyn til de forældre, der ikke kan samarbejde, og den tager bestemt ikke hensyn til børnene... :(

Af Decibella,   17-01-2012 13:14

Sv: Fogeden henter flere og flere skilsmissebørn....

Det er forkasteligt! Kommunerne forklarer altid deres handlinger ved, at de tænker først og fremmest på børnene! At tænke på børnenes bedste, ve og vel, er vel ikke, at vildt fremmede mennesker kommer og fjerner børnene for øjnene af deres forældre. Som du siger Renée, må det bedste være forbyggelse og tidlig indsats i forhold til forældrene. De forældre skal lære hvordan man er en god og ansvarsfuld forældre og hvordan man tager vare på sine børn.
Forældrene mangler rådgivning omkring, hvordan man får et bedst muligt samarbejde til at fungere - ikke for deres egen skyld, men for børnene! Jeg synes det ville være en kanon ide, med et kursus hvor forældre informeres omkring samarbejde i forhold til delebørn, og konsekvenser for børnene, hvis de IKKE samarbejder. Er sikker på at mange forældre ville for øjenen op for, hvordan de ødelægger deres børn!
Det kan selvfølgelig ikke altid være let, at være forældre der er gået fra hinanden, fordi der kan være følelsesmæssige problemer imellem forældrene, der kan gøre forholdet kompliceret - Men det skal bearbejdes, så man kan kommunikere i forhold til barnets bedste.

Venlig hilsen
Line Keinicke

Af Line Bagge Keinicke,   17-01-2012 16:17

Sv: Fogeden henter flere og flere skilsmissebørn....

I debatten om at fogden henter flere og flere skilsmisse børn kan man undre sig over at der er en stigning. Jeg er enig med Renee i at det kunne være en god ide at forældrene tilbydes et rådgivningsmøde, men det skal være med henblik på at samværsforælderen får samvær med sit barn. De sager jeg gennem årene har stødt på er sager hvor bopælsforælderen som oftets vil gøre næsten hvad som helst for at barn og samværsforælder ikke skal have et forhold - der står mange - mest fædre - på sidelinien og ser magtesløs til. Jeg mener man skal bevare fogdens indgriben og så lykkedes det jo nogen gange. Tank på den bopælsforælder( tit en mor) der udsætter sit barn for denne oplevelse. Skal far affinde sig med det - det vil nogen mene andre ikke men jeg mener det er ren moderdominans - der egentlig sætter spørgsmål ved hendes forældreevne. Men det har en grænse det kender de vist alt til de som har de sager!.
Hanne

Af Hanne Søndergaard Jensen,   17-01-2012 19:49

Sv: Fogeden henter flere og flere skilsmissebørn....

I det hele enig med Hanne Søndergaard Jensen - hvor trist det end er.

Af HMN,   18-01-2012 15:00

Sv: Fogeden henter flere og flere skilsmissebørn....

Jeg synes mange glemmer begreber og hvem der gør hvad i en debat som denne.

Lad os starte med Rene, der skriver "forældrenes ret".... nej, det er BARNETS ret til forældrene, som gøres gældende via fogedretten (som er eneste mulighed i dag) af en forælder, fordi den anden forælder forsøger at sabotere BARNETS RET. Myndighederne har truffet en afgørsel ud fra "bedst for barnet" om at det er bedst for barnet at have samvær i det omfang der er fastlagt. Det er hvad en fogedret gør gældende i en sådan sag, intet andet. Hverken far eller mor har krav på noget som helst i den sammenhæng.

Jeg mener at begrebet "forældreevne" i den grad burde revurderes i forhold til samarbejdsevnen den pågældende person har, som evner at trække en samværssag så langt ud at et barn skal hentes af en foged, fordi man synes den anden forælder er "dum". Det er skammeligt.
Meget kunne afhjælpes hvis den person, der ønsker at SAMARBEJDE, var bopælsforælder.

"Forældresamarbejdskurser" synes jeg også bestemt er en vej der skal forsøges, men det skal ske fra start af, og ikke først ske når tingene er gået så galt.
Af Nikolaj Rommedahl,   19-01-2012 12:08

Sv: Fogeden henter flere og flere skilsmissebørn....

Er der overhovedet nogen tal på, hvor mange forældre der skal vejen omkring fogedretten for at få udleveret deres børn til samvær uden at børnene skal tvinges til og blive hentet af en fremmede person ?

Af Marianne,   02-02-2012 08:05

Sv: Fogeden henter flere og flere skilsmissebørn....

Man kan ikke tvinge nogen til at ville samarbejde. Men hvor ville det være forfriskende, hvis man kunne tvinge parterne til at gå i fx. PREP-kursus og modtage vejledning og hjælp. Nogle ville formentlig åbne op trods alt. Man skal godt nok være hårdfør, hvis man kan magte at sidde på skolebænken og høre på gode råd fra eksperter, evt. indgå i nogle øvelser osv. og så alligevel nægte at bruge det i praksis.
Selv har jeg oplevet, hvordan en ex. helt uden konsekvenser kan nægte al for form for samarbejde, f.eks. deltagelse i nævnte PREP-kursus anbefalet af Statsforvaltningen eller almindelig kommunikation om vores børn.

Af Bille,   07-02-2012 17:05

Sv: Fogeden henter flere og flere skilsmissebørn....

Forudsætningen for at fogden afhenter barnet, er at der er afgørelse om samvær, samt at det - også i den situation - regnes for barnets tarv. Ikke at udlevere sit barn til samvær er altså pr. definition ikke alene ulovligt men også et bevis på manglende forældreevne.

Udover en obligatorisk bøde for hver gang samværet søges hindret, bør bopælsforældren således ligeledes miste sin forældremyndighed, allerede første gang det sker. Ved flere gentagelser bør bøden løbende stige, og ultimativt afløses af fængsling, for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om frihedsberøvelse.

Nogle tilhængere af kvinders ret til at skade børn, vil hævde der er tale om en urimelig konsekvens, men faktum - som Hanne , jeg denne gang vil give min ultimative ros, beskriver - er, at tilbageholdelse af barnet er det ultimativ bevis på at bopælsforældren ikke VIL samarbejde, og så hjælper Renes naive argument om rådgivning jo ikke nogen - andet end den bopælsforældre, der fortsat kan hindre samværet.


....og Rene.... det er vel ikke det som er delebarn.dk's argument vel?

Mvh.

Peter

Af peter,   04-03-2012 02:38

Sv: Fogeden henter flere og flere skilsmissebørn....

Klart der er forskel på tallene. Forældreansvarsloven trådte i kraft pr. 1 juli 2007.

Her har lovgiverne udtrykkeligt givet fogedretterne et værktøj og sanktion mod samværschikane.

Så at tallet er stigende kan være et udtryk for at der efter 2006 ligger en klar sanktionsmulighed mod den forælder som ikke vil aflevere børnene til den anden.

Min påstand er at forældreansvarsloven i relation til samværschikane er anvendt overvejende mod mødrende. Prøv at tjekke statistikkerne og se om det er flest kvinder eller mænd, som er fængslet for ikke at udlevere barnet til den anden?

Af Lassefar til 3,   17-08-2012 01:49

Psykopater bruger fogedretten

Det er fortvivlende, at selv børnesagkyndige ikke forstår, at når en forælder tilbageholder barnet fra samværsforælderen, så er det som regel, fordi barnet er ødelagt efter samvær og f.eks. fortæller om incest.

En fogedretsdommer fortalte mig engang, at næsten alle hendes sager handler om kvinder, som "anklager deres eks for psykopati". Ja, og på den anden side står disse kvinder, og får ret igen og igen, når fogeden tvangsudleverer børnene, og de bagefter bliver dræbt af den far, som moderen prøvede at beskytte dem imod. Eller når børnene bliver ældre og selv fravælger deres far pga. incest og vold.

Problemet er at fogedretten bruges som magtmiddel i sager, hvor der ER incest, men hvor bevisbyrden bare ikke kan løftes.

Af Signe Madsen,   10-10-2014 19:30

Dit navn:
Titel:
Kommentar:
Sikkerhedskode
CAPTCHA image
For at undgå spam, skal du indtaste sikkerhedskoden i boksen nedenfor.
Tilføj kommentar   Annuller 

Anbefal delebarn.dk

delebarn.dk - Barnet i focus

Del på Facebook

VENTETID i FAMILIERETSHUSET?                           

Så tilbydes du rådgivning - møde eller telefonisk - i samværs- og bopælsspørgsmål, hos børnesagkyndig Hanne Søndergård Jensen.          

Tlf. hverdage 9 -16 
42 22 03 30


Seneste indlæg

Seneste kommentarer

Lån
lånetilbud
lånetilbud mellom enkeltperson
Lånetilbud
Sv: Er du skilt og uden børn i julen?
Sv: Kærlighed - hvad er det?
Sv: De angste (dele)børn


Copyright 2009 - 2019 @ delebarn.dk ApS   -   FAQ  -   Besøg os på Facebook