Opret ny profil (Gratis)  -  Log ind  

 Jeg har en høj indtægt, skal 100% af normalbidraget så ligges oven i for 2 børn?

Elisabet

Voya

Danmarks største samling af råd om delebørn


Spørgsmål:

Hej delebarn

Hvis jeg får mindre samvær med mine børn (lige nu har vi 7/7) men jeg får formentlig frakendt retten til 50% samvær og kompromiset bliver formentlig en 5/9 ordning. I dag deles vi om alt dvs. børnepenge, institutionsplads mv. Vi sørger selv for tøj hvert sted og deler udgifter til fritidsinteresser mv. Kan jeg opretholde denne ordning og få amtet til at godkende dette eller vil en accept af 5/9 ordning betyde at jeg er tvunget til at betale børnebidrag?

Hvis jeg skal betalebørnebidrag og jeg har en høj indtægt skal de 100% af normalbidraget så ligges oven i for 2 børn?

Eks.

Normalbidrag 1.056

Normalbidrag 1.056

Tillæg                 137

Tillæg                 137

Tillæg pga. høj indtægt 100% (indtægt 684.000 efter fradrag af egne indbetalinger til pensioner) 1.056 (jeg er i tvivl om dette beløb skal beregnes 1 eller 2 gange)

I alt 3.442 eller i alt 4.498 ???

Jeg har et K/S som ligger i virksomhedsskatteordningen og som jo dermed nedsætter min personlige indkomst, vil denne fragå i beregningen eller ser man udelukkende på lønindtægten? Dvs. er udgangsounktet min årsopgørelse eller mine lønsedler?

Med venlig hilsen
migElisabet's svar:

Kære Mor

Med hensyn til forsørgelse af jeres børn, kan I som forældre naturligvis selv indgå en aftalt herom, altså også en aftalt om, at I blot fortsætter den aftale I har.

Såfremt I ikke kan blive enige og der søges om børnebidrag, vil Statsforvaltningen ofte vedrørende 9/5 ordninger pålægge børnebidrag, men hvis du godtgør, at du faktisk forsørger børnene på anden måde, f.eks. ved at vedblive med at betale som hidtil, vil Statsforvaltningen sandsynligvis ikke pålægge dig at betale børnebidrag.

Med hensyn til størrelsen afhænger denne – som du er bekendt med – af din indtægt. Da jeg ikke kender din indtægt, går jeg ud fra, at du selv har undersøgt, at du skal betale + 100%, hvilket for 2 børn vil udgøre følgende........

Du er ikke logget på.

For at se hele Elisabet's svar skal du være betalende VIP bruger.

Det er gratis at oprette en profil og blive VIP bruger i de første 30 dage.

I prøveperioden, kan du se udvalgte eksempler på rådgivernes svar.
Eksemplerne er markeret med en grøn stjerne:

Hvis du allerede har en profil, kan du logge på her


Børnesagkyndig Hanne Søndergaard Jensen

Tilbyder rådgivning telefonisk, online og møde i forbindelse med skilsmisse/samlivsophør.

  • Samværs ordninger
  • Bopælsspørgsmål
  • Skilsmisse
  • Hjælp til kontakt til Familieretsshuset.

 Ring til mig på telefon;
+45 42 22 03 30 mellem 9 og 17 på hverdage.Copyright 2009 - 2023 @ delebarn.dk ApS   -   FAQ  -   Besøg os på Facebook

Rolex Replica Watches swiss replica watches https://www.bestclock.cc