Opret ny profil (Gratis)  -  Log ind  

 Hvordan beregner man børnebidraget, hvis bidragsbetaler driver selvstændig virksomhed?

Elisabet

Voya

Danmarks største samling af råd om delebørn


Spørgsmål:

Hej,

Hvordan beregner man børnebidraget, hvis bidragsbetaler driver selvstændig virksomhed? Jeg mener, ud fra hvilke tal i regnskabet udregner man bidragsbetalers indtægt? Medregner man evt.  investeringer som firmabil o.lign. ligesom man medregner den skattemæssige værdi af firmabil hos en bidragsbetaler som er lønmodtager?

Min eksmand, som er selvstændig erhvervsdrivende, og jeg er ved at lave en bidragsaftale ud fra det standardskema som ligger på Statsforvaltningens hjemmeside. Hvad gør vi, hvis han på et tidspunkt bliver almindelig lønmodtager? Kan vi så bare søge statsamtet om ændring i forhold til det vi selv aftaler (skriftligt) nu? Eller er det en fordel for nogen af os eksempelvis at tilføje i aftalen, at vi begge først kan søge ændret bidrag efter en vis periode? Her tænker jeg på, om hvad der kan ske, hvis han går konkurs, eller bliver lønmodtager med en væsentligt højere indtægt, end han kan oppebære som selvstændig?

Mit sidste spørgsmål går på, om der skal tages særlig hensyn til om bidragsmodtager har formue, og i så fald om hvilken størrelse vi taler om, hvis dette hensyn skulle kunne påvirke bidragssatsen? Ville der i sådan et tilfælde kunne ændres på bidragssatsen, hvis bidragsmodtager vandt i lotto, eller fik ulykkeserstatning udbetalt eller andet?

Jeg håber I kan hjælpe mig, da jeg nødigt vil have, at en evt. tvist skal kunne komme et godt samarbejde til livs.

Mange hilsner

BDElisabet's svar:

Kære dig

Statsforvaltningen inddrager alle former for indkomst, herunder overskud ved personlig virksomhed og overskud i selskaber, altså også delvist ejede selskaber og selskaber, som indirekte ejes via andre selskaber, renteindtægter, aktieudbytte m.v.

På den måde kan en bidragspligtig ikke nedbringe bidraget ved....

Du er ikke logget på.

For at se hele Elisabet's svar skal du være betalende VIP bruger.

Det er gratis at oprette en profil og blive VIP bruger i de første 30 dage.

I prøveperioden, kan du se udvalgte eksempler på rådgivernes svar.
Eksemplerne er markeret med en grøn stjerne:

Hvis du allerede har en profil, kan du logge på her


Børnesagkyndig Hanne Søndergaard Jensen

Tilbyder rådgivning telefonisk, online og møde i forbindelse med skilsmisse/samlivsophør.

  • Samværs ordninger
  • Bopælsspørgsmål
  • Skilsmisse
  • Hjælp til kontakt til Familieretsshuset.

 Ring til mig på telefon;
+45 42 22 03 30 mellem 9 og 17 på hverdage.Copyright 2009 - 2023 @ delebarn.dk ApS   -   FAQ  -   Besøg os på Facebook