Opret ny profil (Gratis)  -  Log ind  

 Hanne Søndergaard Jensen: Far på prøve....


Hanne Søndergaard Jensen - Ekspert i deleordninger

"Far på prøve..."


Om fædres samvær med spædbørn og småbørn, herunder i statsforvaltningens regi.

Gennem mine mange år som børnesagkyndig rådgiver er jeg tit stødt på fædre, der planlagt eller mindre planlagt, står foran den store opgave, at have samvær med deres nyfødte spædbarn eller med deres helt små børn.

Disse situationer ses tit i familier hvor samlivet har været kort (nogle måneder eller uger). Forældreparret har det handicap – hvis man kan udtrykke det sådan – at de har ingen eller næsten ingen kendskab til hinanden som par og/eller som forældre over tid. Det er ofte problemet fordi det manglende kendskab, parret imellem, giver grobund for mistillid og usikkerhed. Samlivet ophæves måske under moderens graviditet eller kort efter fødslen. Herefter begynder en plan om samvær og kontakt-etablering mellem far og barn. Tæt forbundet med usikkerhed - krisereaktioner og helt nye sider af sig selv - man ikke kendte til man havde. Og moderen skal til at vige pladsen for barnets far – en proces der tager tid.

Tilbage står en mor – alene, måske såret eller vred, eller begge dele – måske lettet over at et kompliceret samliv er ophørt – hun er alene med det lille spædbarn og er meget beskyttende i relationen til barnet, hvilket er både godt og naturligt.

Men moderen kan modsætte sig samvær og hun ønsker ikke at overdrage det lille barn til faderen - i hvert fald ikke i ret lang tid ad gangen. Udgangspunktet for et kommende samarbejde giver let frustrationer – og konflikter. Derfor kan det være meget hensigtsmæssigt at aftale sig frem med hjælp fra statsforvaltningen – ofte med forskellige prøveordninger det første år eller mere af barnets liv.

Hvordan kommer barnets far til? Hvordan får faderen opbygget et tillidsfuldt forhold til sit lille barn? Med en mor der overvåger, måske kritiserer og retter på ham. Det sidste gør jo faderen mere usikker og han trives bedst med at være alene om barnet. Moderens overbeskyttende og kritiske holdning kan man også forstå – men faderen kan, af alle, undvære den – det er både godt og skidt.

Mange af den type sager er begyndt med, at man fra Statsamtet – nu Statsforvaltningens side har tilbudt støttet eller overvåget samvær. Tit og ofte for at få etableret en kontakt mellem far og barn. Mange fædre – er jeg sikker på - har følt sig målt og vejet – når personale fra statsforvaltningen har siddet i et hjørne og iagttaget far/barn forholdet – og dets mulige udviklingspotentiale.

Selv husker jeg mange af disse situationer – og langt de fleste er gået godt. Faderen har været naturlig usikker både på sin nye funktion som far – men også p.g.a. af overvågningen (måske har en given far kun et kortvarigt kendskab til samvær med sit barn, som har været overvåget af moderen eller hendes forældre – eller anden neutral person).

Den far der er glad og omsorgsfuld i relation til sit barn falder helt naturlig ind i rollen som far – ligesom en mor glider ind i rollen som mor – det er naturligt, men det kan være svært og det går ikke nødvendigvis af sig selv.

Hvad angår støtte og det jeg vil kalde ”at løbe et samvær i gang” sker som sagt dagligt i statsforvaltningens regi. Efter få møder, ses det ofte at en far får fastsat samvær nogle timer hver uge – og med tiden udvides dette samvær med en enkelt og to til tre overnatninger. Små børn bør ikke udsættes for store ”portioner af samvær” for fraværet af den primære person som i barnets første levemåneder er moderen skaber angst og utryghed for barnet. Man skal derfor som far have tålmodighed, være der, være der tit og hyppigt. Så giver det sig selv, at barnet knytter sig til far, som det har knyttet sig til moderen.

Så: Kære fædre. I er ikke på prøve selvom det kan føles sådan – særligt hvis der er støttet eller overvåget samvær inde i billedet. I skal som fædre finde jeres helt egen vej ind til barnet, VÆRE hos og sammen med barnet. Det vil være de bedste forudsætninger for at et far/barn forhold kan udvikle sig – og udvikle sig på egne præmisser – HUSK at også i parforhold kan mødrene sætte sig på hvordan en kontakt skal være. Men det har mødre IKKE patent på – men de ved meget, fordi de har haft den allertidligste og helt tætte kontakt, f.eks. via amning af barnet. Så lyt til barnets mor – men udvikl din egen form for nærvær i samvær med dit barn. Og husk, små børn har en meget sensitiv sans for stemning – højrøstethed og udbrud. Så nærvær og nænsomhed er vigtige elementer i kontakten mellem den far (typisk) og det lille barn som ikke bor under samme tag.

Hanne Søndergaard Jensen
BørnesagkyndigCopyright 2009 - 2023 @ delebarn.dk ApS   -   FAQ  -   Besøg os på Facebook

Rolex Replica Watches swiss replica watches https://www.bestclock.cc