Opret ny profil (Gratis)  -  Log ind  

 Undersøgelse fra Hanne Søndergård JensenHanne Søndergaard Jensens undersøgelse

Kære forældre på delebarn.dk
 
Først vil jeg sige, at det er et godt initiativ I har taget med at oprette en hjemmeside med adgang til jeres børns kalender i barnets to hjem.
 
Lidt om mig selv:
 
Jeg har siden 1986 været tilknyttet den børnesagkyndige rådgivning i statamtet/ nu Statsforvaltningen. Gennem årene er der jo sket rigtig meget på fæltet. Fra eneforældre myndighed spørgsmål til den nuværende ordning hvir fælles forældremyndighed er reglen. Og den nye forældreansvarslov fra 2007 nytænker flere ting. ( adgang for myndigheder til at træffe afgørelse om deleordning) barnets brug af initiativret for blot at nævne et par ting. Jeg har allerede nogle sager der kan illustrere afgørelser om deleordning og hvad her sker på baggrund af en henvendelse fra børn.
 
Det skal med, at jeg har arbejdet i Kontaktudvalget i Familiestyrelsen gennem en del år ( 1997 til 2002) og jeg har været medforfatter til hjemmesiden: www.morogfarskalskilles.dk
 
I skrivende stund arbejder jeg i Statsforvaltningen Hovedstaden, hvor jeg slutter 1.12.09, for herefter at gå på deltids efterløn men også for at forske indenfor området.
Jeg er optaget af, hvordan børn trives i deleordning, hvor forældre selv har fundet frem til ordningen og i deleordning det er afgjort i Statsforvaltningen. Der er meget lidt viden herom – mest forskning på området kan hentes fra Norge, hvor norsk Samfundsforskning har udgivet bogen om ”Delt bosted for barn” og fra Australien der senest har fulgt fraskilte forældres erfaring med deleordning over en 5 års periode. Der er flere områder der indikerer hvornår deleordning går godt – og hvornår det går skidt. I de australske undersøgelser er deleordning 50/50 og næsten deleordninger 40/60 slået sammen.
Dette vil jeg gerne vende tilbage til, hvis der er interesse herfor.
 
Selv har jeg gennem det sidste halve år taget interview med børn fra 8 års alderen og op ( 9 børn indtil nu). Dette projekt har vagt så meget interesse at jeg p.t. skriver på en ansøgning til en af de store fonde herhjemme, om støtte til et egentlig forskningsprojekt, sammen med
Socialforskningsinstitutet.
Hvis I ønsker indblik i min egen lille undersøgelse medsender jeg en invitation til at deltage. Overvejer I det og har nogle spørgsmål, skal I blot maile til mig i første omgang på hs.ej@jensen.mail.dk
 
 
Nogle af mine spørgsmål i mit pilotprojekt handler om følgende:
 
  
Særligt om deleordning:
 
 
1.     Generelt om deleordning – set i relation til barnets alder og modenhed
2.     Førskolebarnet og deleordning – udviklings psykologiske perspektiver
3.     Hvad kendetegner en velfungerende deleordning ?
4.     Hvornår er en deleordning ikke hensigtsmæssigt for barnet ?
5.     Kan statsforvaltningen bestemme en deleordning?
6.     Forældres erfaring med deleordning.
7.     Børns erfaring med deleordning,
 
Som I kan se bero de sidste punkter på erfaringer fra delebørnsforældre – og er langtfra færdig.
 
 
Min invitation lyder:
 
Kære Forældre
Hvis I i forbindelse med Jeres samlivsophør har aftalt en deleordning eller tidligere har haft en sådan, inviteres I til at deltage i en undersøgelse om Jeres egne og Jeres børns erfaringer med ordningen.
 
Undersøgelsens formål er at indhente viden om forældres og børn erfaring med en deleordning, med henblik på at forbedre rådgivningen til nyskilte forældre ved landets statsforvaltninger.

Undersøgelses resultater
vil derfor tilgå de ansatte sagsbehandlere og børnesagkyndige rådgivere ved statsforvaltningerne. Undersøgelsen er anonym.

Hvem kan deltage:
* Forældre som ikke har haft kontakt med statsforvaltningen i forbindelse med aftalen om deleordning.
* Børn der har eller har haft en deleordning af mindst 6 måneders varighed.

Undersøgelsen:

Undersøgelsen foretages af
Hanne Søndergård Jensen som også er initiativtager til undersøgelsen. Hanne Søndergård Jensen har gennem en årrække været ansat som børnesagkyndig rådgiver først ved statsamter og derefter statsforvaltning, og har tidligere foretaget en undersøgelse af forældres valg af samvær og forældremyndighed i forbindelse med samlivsophør (Ribe statsamt 2000), samt har medvirket ved kortlægning af den børnesagkyndige rådgivning i statsamterne som medlem af kontaktudvalget i Familiestyrelsen og har medvirket ved udarbejdelsen af hjemmesiden: www.morogfarskalskilles.dk

Undersøgelsen er udformet
som spørgeskemaundersøgelse rettet til forældrene og en samtale med barnet, som foretages af Hanne Søndergård Jensen og aftales med forældrene – om det skal ske via skema eller foregår ved et hjemmebesøg.

Undersøgelse er anbefalet af kontorchef Jonna Wåge, Statsforvaltningen Hovedstaden, og direktør Dorrit Sylvest Nielsen, Familiestyrelsen.


Copyright 2009 - 2021 @ delebarn.dk ApS   -   FAQ  -   Besøg os på Facebook