Opret ny profil (Gratis)  -  Log ind  

 Skal difference i årsbonus medtages i bodelingen?

Elisabet

Voya

Danmarks største samling af råd om delebørn


Spørgsmål:

Hej,
 
jeg har et spørgsmål vedr. bodeling.
 
Min ekskone og jeg er nu næsten ved at være igennem vores bodeling, men vi har dog et udestående som vi ikke er helt enige om. Fremfor at søge advokatbistand på dette spørgsmål håber jeg I kan kaste lys over sagen.
 
Baggrund for mit spørgsmål:
 
- Min ekskone og jeg har begge meget solide indtægter som er stort set ens (ca. 1.1 - 1.3M DKK per år per person).
- Vores skilsmisse blev effektueret november 2011.
- Vi har begge bonusordninger - disse kan variere kraftigt år til år; ligeledes mellem os.
- Bonus som er optjent for året 2011 udbetales for begges vedkommende først i Feb/Marts 2012
- For året 2011 - hvor vi som nævnt har været gift frem til November - har der været en difference på vores realiserede bonusser på ca. 200.000 dkk
- Den person der har fået mest i bonus er også den person med den laveste årsløn - 1,1M DKK per år.
- Begge er bagudlønnede
 
Mit spørgsmål:
 
- Skal difference i årsbonus medtages i bodelingen?
- Hvis ja hvordan vil det så reelt være i vores tilfælde....givet ovenstående tal?
 
 
På forhånd tak for jeres svar.
 
Med venlig hilsen
 
Peter

Elisabet's svar:

Hej Peter

Såfremt I er separeret f.eks. pr. 1/11 2011, er dette skæringsdagen, hvilket betyder, at de aktiver og passiver I havde/havde optjent frem til skæringsdagen skal deles.

Det betyder, at jeres nettobodele pr. 1/11 2011 som udgangspunkt skal deles, såfremt I begge har positive nettobodele (altså såfremt I begge har flere aktiver end passiver)

Er der tale om aktiver i form af fast ejendom eller lignende, er det ikke nødvendigvis aktivets værdi pr. 1/11 2012, der skal indgå. Det afhænger af, hvornår I faktisk får delt og hvornår den faste ejendom enten sælges til 3.mand eller overtages af én af jer.

På samme måde som indeståender på bankkonti og løn optjent pr. 1/11 2011 indgår i jeres bodele som et aktiv, indgår bonus som pr. 1/11 2012 er optjent – selvom den ikke er udbetalt. Hvorvidt det er forholdsmæssig bonus der skal indgå i bodelingen og hvorledes denne i så fald skal udregnes, afhænger af jeres bonusordninger.

Med hensyn til løn betyder optjent løn for jer altså den løn, der udbetaltes ved udgangen af oktober 2011, men den vil så automatisk indestå.....

Du er ikke logget på.

For at se hele Elisabet's svar skal du være betalende VIP bruger.

Det er gratis at oprette en profil og blive VIP bruger i de første 30 dage.

I prøveperioden, kan du se udvalgte eksempler på rådgivernes svar.
Eksemplerne er markeret med en grøn stjerne:

Hvis du allerede har en profil, kan du logge på her


Børnesagkyndig Hanne Søndergaard Jensen

Tilbyder rådgivning telefonisk, online og møde i forbindelse med skilsmisse/samlivsophør.

  • Samværs ordninger
  • Bopælsspørgsmål
  • Skilsmisse
  • Hjælp til kontakt til Familieretsshuset.

 Ring til mig på telefon;
+45 42 22 03 30 mellem 9 og 17 på hverdage.Copyright 2009 - 2023 @ delebarn.dk ApS   -   FAQ  -   Besøg os på Facebook