Opret ny profil (Gratis)  -  Log ind  

 Bloggen


Bloggen

Det delte barn - Hvad siger forskerne og de hårde facts

okt 13

Skrevet af: Helle Laursen Petersen
13-10-2011 11:06  RssIcon

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) Konference ”Det delte barn” 12. oktober 2011

Konferencen har været overtegnet i lang tid og vi er rigtigt glade for at vi tre (Jesper, Renée & Helle) har fået en plads på denne eftertragtede konference.

Der er igennem de sidste par år blevet samlet data ind, både statistiske nøgletal og ikke målbare resultater ved hjælp af samtaler med børn. Vi har her på delebarn.dk været behjælpelige med, at skaffe forbindelser til flere af familierne der er interviewet til undersøgelsen. (Og er meget stolte af at være nævnt på side 42 i den store rapport J).

I 2007 blev den nye forældreansvarslov indført, de 3 vigtigste elementer i denne er rettens mulighed for, at idømme fælles forældremyndighed, bopælsret og 7/7 deleordningen.

Det første jeg noterede på konferencen var de statistiske nøgletal, dem får i her i deres skræmmende ærlige form:

·         I 2009 var der 3.100 afgørelser i det familieretslige system.
·         62 % om forældremyndighed
·         40 % om bopælsretten
·         18 % om samværsordninger (7% af dem endte med en 7/7 ordning)
·         22 % af sagerne endte med frivilligt forlig inden de nåede for en dommer
·         66 % af sagerne var under ”Fri proces”
·         78 % af sagerne var gengangere i det familieretslige system
·         46 % idømmes fælles forældremyndighed
·         43 % havde brugt børnesamtaler (børnene var blevet hørt)
·         14 % havde været igennem en børnesagkyndig undersøgelse
·         43 % havde indhentet udtalelser fra skole/institution

(procenterne passer ikke med 100 fordi flere af sagerne omhandlede både forældremyndighed, samvær og bopæl)

Summen af konflikter fra før 2007 og efter 2007 er stigende, det vil altså sige at vi her har et bevis på at man ikke kan tvinge folk til samarbejde, heller ikke med loven i hånden. Der er kommet 50 % flere afgørelser i Statsforvaltningerne og 30 % flere i domstolen. (Der er IKKE en tilsvarende stigning i skilsmisseantallet)

Efter at have fået alle disse nøgletal, gik foredragsholderne over til at fortælle om de andre, ikke så målbare ting som man kunne udlede af denne store undersøgelse.

Hvis der er søskende fungerer de som en trivselsfaktor, dvs. at søskende beskytter hinanden i konflikterne og trives bedre end ene-delebørnene.

Forældrenes samarbejde er en meget vigtig faktor til børnenes trivsel. Generelt var mangel på forældrenes samarbejde og mangel på evnen til at samarbejde ”skurken”, og den råde tråd i delebørnenes manglende trivsel.

Men kan familieretten ændre folks adfærd? (man kan også spørge SKAL familieretten ændre folks adfærd, eller er det helt andre midler der skal til?)

Fra Københavns Universitet fortalte Jurist Jannie Dyring om ”FORLIGSBESTRÆBELSESREDSKABER” – Formålet med den nye (2007) forældreansvarslov var en reduktion i konfliktfyldte sager og barnets ret til begge forældre. (Her mener jeg så at det i stedet for er blevet til begge forældres ret til barnet uden hensynstagen til barnets tarv)

Dommerne fra de danske retssale siger, at de er tilfredse med ikke at skulle vælge mellem 2 lige egnede forældre! (Fint, men hvor er børnene henne? Det er jo ikke en kommode der skal bestemmes ejerskab over)

Igennem dagen hørte vi flere børn citeret omkring deres situationer, de gjorde alle dybt indtryk.

I de hjem hvor der slet ikke er nogen kommunikation kan børnene faktisk være udsat for at være vegetarer i lige uger og ikke skulle læse lektier i de ulige! (Den lader vi lige stå lidt)

Der blev nævnt vigtige faktorer i forhold til at vælge en 7/7 ordning, nemlig:

1.       Forældrenes evne til samarbejde

2.       Organisering af samværet

3.       Geografisk placering af hjem

4.       Integration af livet udenfor hjemmene

5.       Hvem er barnet?

Ad 1. Hvis forældrene ikke er i stand til at samarbejde som gode ”kollegaer” omkring børnene, er der stor sandsynlighed for børnenes mistrivsel

Ad2. Man skal være i stand til at veksle og være fleksible fx ved familiefødselsdage, sport, fritidsaktiviteter og ikke gå op i millimeterdemokrati, ligeledes er det også vigtigt at børnene kan mærke en forbindelse ift. opdragelse, regler og retningslinjer.

Ad3. Hvis man geografisk bor langt fra hinanden er det ikke en god ide med en 7/7 deleordning, børnene mister forbindelsen til deres nærmiljø og kommer til at ”sidde mellem 2 stole”

A4. Det skal være muligt at foretage sig ting på tværs af begge hjemmene så som sport, kammerater, fritidsaktiviteter og skolearrangementer

Ad5. Det er meget vigtigt at man ser på det enkelte barn, ikke alle børn egner sig til en 7/7 deleordning. Lad fx en neutral person tage en snak med børnene omkring deres ønsker. (uden hensynstagen til om mor og/eller far bliver kede af det)

Er dit barn i en loyalitetsklemme?

Børn elsker deres mor og far lige højt, uanset hvad de siger og uanset om I vil have det eller ej.

Ved du hvordan dit barns værelse ser ud i deres andet hjem?

Vi hørte historien om en pige (12 år) som var et 7/7 delebarn, forældrene boede 300 m fra hinanden men havde INGEN kontakt overhovedet! Og det havde hun heller ikke. I de uger hun var hos far snakkede hun ikke med mor og omvendt. Det vidste hun godt, at hun ikke skulle. En dag (i fars uge) bliver hun sendt syg hjem fra skole. Hun har det rigtigt skidt og da hun kommer hjem i fars hus, er der mange timer til han kommer hjem fra arbejde. Hun ringer end ikke til mor, som er bare 300 meter væk (hun er studerende og ER hjemme) – I stedet ligger hun syg alene, 300 meter fra sin mor! (stof til eftertanke?)

Skal der være 2 af børnene?  Skal de ændre sig alt efter hvilket hjem de er i?

Vi hørte også om en dreng der var så ked af, at hans mors nye kæreste var flyttet ind, at han om natten lå og krammede med en af hans fars gamle puder, han kunne stadig dufte at det var far der havde ligget med puden!

Alt i alt var det en fantastisk spændende konference, dog med et skræmmende indhold. Ikke nyt for os, vi har her på www.delebarn.dk mange af disse historier i vores Rådgivning.

Hvad skal man gøre? Det der indtil videre er sket er at hesten er trukket til truget… Men kan man tvinge den til at drikke?

Nej vel, vi tror på oplysning, uddannelse og hjælp til samarbejde frem for forlig og dom!

Læs om konferencen, foredragsholderne og hele rapporten HER

 

10 kommentar(er) indtil nu...


Sv: Det delte barn - Hvad siger forskerne og de benhårde facts

Kære Helle

Tak for update fra konferencen:-)
Det er tydeligt, at delebarn også i fremtiden har en stor og vigtig opgave: at have focus på delebørnenes ve og vel. Kærlig hilsen, Henny

Af henny nørgaard,   13-10-2011 18:29

Sv: Det delte barn - Hvad siger forskerne og de hårde facts

Godt - det du har skrevet Helle,
Hanne

Af Hanne Søndergaard Jensen,   14-10-2011 20:50

Sv: Det delte barn - Hvad siger forskerne og de hårde facts

Som deltager i konferencen stillede jeg 2 simple spørgsmål:

1. Var der laven nogen kontrolgruppe på børn med andre samværsordninger givet tilsvarende spørgsmål som i undersøgelsen, eksempelvis en 5/9 ordning ? Svar: Nej det var der ikke...
2. Hvorfor var der valgt 28 børn ?
Svar: Det var planen at bruge færre børn....

Jeg oplever fra rådgiveningen i foreningen far, at ældre børn der udtrykkeligt i §34 (børne)samtalen giver udtryk for at ville en deleordning, ikke bliver mødt i ønsket, fordi den børnesagkyndige synes at have en pricipiel modstand mod deleordninger. Det synes jeg er trist for børnene!

Jeg vil dertil tilføje, at jeg godt kan finde 28 børn fra de ca 5000 rådsøgende vi har om året, hvor børne alle synes at deleordninger er gode og gerne vil det, men den ene af forældre modsætter sig det eller forsøger at få det lavet om, typisk af økonomiske årsager, desværre. I behøver blot at rette henvendelse til ut, så kan vi lave en ny rapport ?

Af Nikolaj Rommedahl,   22-10-2011 10:29

Sv: Det delte barn - Hvad siger forskerne og de hårde facts

Jeg syntes at det er rart med forskning og fakta. Det er et billede af den verden alle har en mening om, nu har vi noget at have vores mening i. Det er dog foruroligene at se tallene, hvorfor mon det er så svært at sætte sine egne behov til side og gøre hvad der er bedst for børnene?

Af karenmarie,   27-10-2011 06:44

Sv: Det delte barn - Hvad siger forskerne og de hårde facts

Jeg synes at rapporten helt rigtigt påpeger at loven har spillet fallit...

Når nu under 7% af "dele" børnene bor hos deres far, er det så så mærkeligt at der opstår flere konflikter når man giver faderen nogle muligheder for at protestere over at være besøgsven til sine børn?!?!?

Med de mange tusinde delebørn synes jeg det er dybt usagligt kun at inddrage 28 børn...... når gallup skal bruge en meningsmåling spørger de rask væk flere tusinde for at få et statistisk holdbart resultat.... og de er ikke engang forskere.......

Af Rasmus,   10-11-2011 16:04

Sv: Det delte barn - Hvad siger forskerne og de hårde facts

Jeg er herinde for første gang og faldt over denne tråd. Jeg bliver lidt bekymret over den tilsyneladende farvede holdning til deleordninger.
Jeg har søgt rådgivning i foreningen far og fået at vide at der ikke foreligger forskning der peger på at en ordning er bedre end den anden. Tværtimod er det vigtigste at vi som forældre kan løfte opgaven sammen på trods af at vi ikke bor sammen. med ovenstående ''rådgivning'' er det mit indtryk at i er med til at besværliggøre vores indsats for at gøre det godt for vores børn i en meget svær situation.
Jeg håber at min søgning herinde vil overbevise mig om at kunne få rigtig vejledning og rådgivning i at gøre det bedste for mit barn.

Af delebarn22,   20-12-2011 14:17

Sv: Det delte barn - Hvad siger forskerne og de hårde facts

Jeg tror deleordninger er noget man skal tage stilling til for det individuelle barn. Vi har selv lige startet en deleordning for den store (10½år), tidligere har vi kørt noget der minder om en 8/6 ordning med ham... Han er så stor nu at han selv har fået valget.. Han ville gerne være lige meget begge steder... Problemet med deleordninger (syntes jeg) er at mange forældre vælger den fordi det er mest fair.... Men for hvem ?? Det er det det store problem ligger... Ikke alle børn trives i deleordninger og slet ikke de helt små børn.... Bloggen er ikke ment som en for eller imod, nærmere en opsummering af hvad den seneste forskning i DK har vist.
Prøv testen der ligger andetsted her på sitet - Hvis begge forældre kan lave den, få deleordning som løsning og de ligner hinanden - Ja så er der jo kun tilbage (!!!) at finde ud af hvordan børnene reagerer på en sådan. Rigtig glædelig jul herfra delebarn.dk

Af Helle Laursen Petersen,   20-12-2011 14:54

Sv: Det delte barn - Hvad siger forskerne og de hårde facts

Jeg savner i den grad at det fremgår højt og tydeligt at hvad i laver af test og undersøgelser med SFI bygger på jeres meninger og subjektive tilgang til emnet. At tage 28 børn knap-så-tilfældigt-valgte-børn er ikke udtryk for at have fundet opskriften på den evige sandhed. Hvis man skal begå sig som forsker, så skal man også have evnerne til kildekritik og se egne begrænsninger i hvad man laver. Jeg har oplevet masser af sager hvor forældre ville fejle testen bravt, men børnene er glade for en deleordning. Det burde nok stå på forsiden inden man gik igang med testen. Jeg skal gerne fremsende identititeter på 28 børn der genkender dette billed.

Glædelig jul til alle og et særligt ønske om mange glade børn (under omstændighederne) i skilsmissefamilier.

Af Nikolaj Rommedahl,   20-12-2011 15:12

Sv: Det delte barn - Hvad siger forskerne og de hårde facts

For the record... Testen er lavet alene af SFI (Det nationale forskningscenter for velfærd) med Seniorforsker Mai Ottosen i spidsen. delebarn.dk har fået lov at digitalisere den. VH Helle, delebarn.dk

Af Helle Laursen Petersen,   20-12-2011 16:41

Sv: Det delte barn - Hvad siger forskerne og de hårde facts

Hej Helle,

Tak for den opklarende oplysning. Jeg ville nok ændre nedenstående indledning til testen på jeres hjemmeside, så det afspejles i sprog og informationer, at det alene er sfi der har lavet testen, og at det er deres holdning til hvad der får en deleordning til at virke under "normale" omstændigheder som ligger til grund for testen. Jeg egen rolle bør også beskrives klar og tydeligt, siden i har så tætte bånd til SFI. Jeg mener jeres sprogbrug indledningsvis er vildledende og tvetydigt med udgangspunkt i dette nedenstående citat.


"Deleordninger som 7/7 og 6/8, hvor barnet bor to steder, kan fungere godt for nogle børn, for andre går det slet ikke. For at en 7/7 deleordning skal være en god løsning for jeres barn, er der flere ting der er væsentlige.

SFI (Det nationale forskningscenter for velfærd) med Forsker Mai Ottosen i spidsen, har gennem en stor undersøgelse, hvor de har spurgt en række børn og voksne, fundet frem til hvilke ting der gør en 7/7 deleordning til en god ordning. På baggrund af deres undersøgelse har SFI udviklet et praktisk værktøj til forældre."

Det kan eksempelvis som minimum rettes til

"Samværsordningerne 7/7 og 6/8, hvor barnet opholder sig næsten lige meget hos mor og far, kan fungere godt for mange børn, og for andre er der bedre løsninger. For at en sådan ordning kan være en god løsning for jeres barn, er der flere ting der kan være væsentlige at kigge på.

SFI (Det nationale forskningscenter for velfærd) med Forsker Mai Ottosen i spidsen, har gennem en undersøgelse af 28 udvalgte børn og deres forældre, forsøgt at finde frem til hvilke ting der kan gøre en ordning, hvor børn ogholder sig stort set lige meget hos mor og far, til en ordning med et optimale udgangspukt for børnenes trivsel og praktiske forhold i hverdagen. På baggrund af deres undersøgelse har SFI udviklet et praktisk værktøj til forældre. delebarn.dk har ikke deltaget eller været med i udarbejdelse af dette værktøj på nogen måde"

Mvh,
Nikolaj

Af Nikolaj Rommedahl,   24-12-2011 10:06

Dit navn:
Titel:
Kommentar:
Sikkerhedskode
CAPTCHA image
For at undgå spam, skal du indtaste sikkerhedskoden i boksen nedenfor.
Tilføj kommentar   Annuller 

Anbefal delebarn.dk

delebarn.dk - Barnet i focus

Del på Facebook

Børnesagkyndig Hanne Søndergaard Jensen

Tilbyder rådgivning telefonisk, online og møde i forbindelse med skilsmisse/samlivsophør.

  • Samværs ordninger
  • Bopælsspørgsmål
  • Skilsmisse
  • Hjælp til kontakt til Familieretsshuset.

 Ring til mig på telefon;
+45 42 22 03 30 mellem 9 og 17 på hverdage.Copyright 2009 - 2019 @ delebarn.dk ApS   -   FAQ  -   Besøg os på Facebook