Opret ny profil (Gratis)  -  Log ind  

 Bloggen


Bloggen

Efter at Flemming og Lene har deltaget på kurset

jan 29

Skrevet af: Center for Familieudvikling
29-01-2013 06:37  RssIcon

Efter at Flemming og Lene har deltaget på kurset

af Søren Marcussen, uddannelses leder, Center for Familieudvikling

PREP for skilte-kurset, som vi også kalder kursus i fælles forældreansvar, tilbydes med støtte fra Ankestyrelsen til skilte forældre. I 2012 var der ca. 70 forældre par på vores kurser, der i øjeblikket afholdes i København, Odense eller Århus.

Kursets formål er at give skilte forældre viden, redskaber og motivation til at tackle den nye virkelighed, de møder, når familien brydes op, og mor og far ikke længere skal bo under sammen tag. Især kommer vi ind på børnenes situation og perspektiv, samarbejdet mellem forældrene, og forældrenes egne følelser omkring bruddet.

Først og fremmest giver kurset inspiration til, hvordan børn kan opleve bruddet og hvordan forældrene kan skilles så skånsom som muligt set fra børnenes perspektiv. Kurset giver ideer til, hvordan forældrene kan tilrettelægge samværsaftalerne på en måde, så børnenes – og ikke de voksnes – behov kommer i fokus. Og endelig gennemgår vi, hvordan mor og far begge kan støtte børnene til at håndtere de mange forandringer og følelsesmæssige udfordringer, det giver for børnene, når familie brydes op.

For det andet handler kurset om forældresamarbejdet – hvordan forældrene kan øve sig i at samarbejde om forældreskabet, så det ikke udvikler sig til en kamp om børnene men i stedet bliver til et reelt og godt samarbejde, hvor begge forældre i fællesskab kan håndtere såvel praktiske som trivselsmæssige udfordringer i børnenes liv og hverdag.

Flere undersøgelser har vist, at det er kvaliteten af forældrenes samarbejde, der er den vigtigste faktor for, om børnene trives godt efter skilsmissen.  Derfor handler en stor del af kurset netop om redskaber, der kan fremme en god kommunikation og et bedre samarbejde.

De forældre, der lærer at samarbejde, har givet deres børn den bedste gave, de kan, nu hvor de har valgt at bryde familien op. Men mange skilte forældre oplever desværre, at netop samarbejdet og kommunikationen om det fælles forældreansvar kan være rigtig svært. Og det er jo egentlig ikke så underligt: For netop de to, der ikke kunne få et parforhold til at fungere i går, skal dagen efter lære at samarbejde tæt om noget af det mest dyrebare, de har – deres børn.

Som et tredje og vigtigt element giver kurset viden om, hvordan forældre kan tage vare på sig selv, under og efter bruddet. Det handler om, hvordan man kan håndtere den krise, sorg, tab og de ændrede livsvilkår, som langt de fleste skilsmisser fører med sig. Kurset giver også inspiration til, hvordan man kan mestre og finde mening i det nye liv, man skal til at leve som ene-forældre. Forskning peger på, at hvis forældrene ikke får arbejdet med disse udfordringer selv, kan det gøre det langt svære for dem at få etableret et godt forældresamarbejde, og det bliver svære at finde det overskud, der skal til, for at støtte op om børnene i brudprocessen.     

I Norge tilbyder man lignende kurser, men der går forældre på kursus hver for sig. Vi har valgt at tilbyde forældre at gå på kurset sammen, fordi så stor en del af forløbet handler om at få udviklet og styret det fælles forældreansvar, og det tror vi sker bedst, når forældrene oplever kurset sammen. Det er dog ikke alle, der vil eller kan gå på kursus sammen – måske af logistiske årsager, eller fordi de har haft et meget vanskeligt brud, og samarbejdet imellem dem er meget dårligt eller slet ikke eksisterende. Derfor er forældre naturligvis også meget velkomne til at komme på kursus hver for sig.

Så hvem er kurset så for? Vi møder alle typer af livshistorier og brudprocesser på vores forløb – lige fra de meget samarbejdsvillige, der kommer for at forbygge et eventuelt negativt samarbejde i fremtiden, til de forældre, der ikke kan magte at sidde ved siden af hinanden.

Vores oplevelse er, at langt de fleste får udbytte af den viden og de redskaber, som kurset tilbyder. De forældre, der har det meget svært sammen, eller som har andre helt særlige vilkår i livet at skulle forholde sig til, har dog ofte brug for mere og tættere støtte over en længere periode. For dem kan kurset være et skridt på vejen i den rigtige retning.

Til sidst lidt om de praktiske rammer for kurset. Kurset er ikke gruppeterapi men 12 timers voksenpædagogisk undervisning, hvor vi formidler viden, som baserer sig på dansk og international forskning. Undervejs i forløbet præsenteres forældrene for forskellige redskaber, der kan forbedre deres indbyrdes kommunikation og samarbejde og styrke forældrenes indre motivation til, at samarbejdet skal lykkes.

Kurset forløber over tre samlinger af 4 timers varighed, typisk to aftener og en formiddag.

Frem til 2016 støttes kurset af Ankestyrelsen, så forældre kan få økonomisk støtte til kurset.

I kan læse mere på Center for Familieudviklings hjemmeside www.familieudvikling.dk under PREP kurser og kurser for skilte.


Dit navn:
Titel:
Kommentar:
Sikkerhedskode
CAPTCHA image
For at undgå spam, skal du indtaste sikkerhedskoden i boksen nedenfor.
Tilføj kommentar   Annuller 

Anbefal delebarn.dk

delebarn.dk - Barnet i focus

Del på Facebook

Børnesagkyndig Hanne Søndergaard Jensen

Tilbyder rådgivning telefonisk, online og møde i forbindelse med skilsmisse/samlivsophør.

  • Samværs ordninger
  • Bopælsspørgsmål
  • Skilsmisse
  • Hjælp til kontakt til Familieretsshuset.

 Ring til mig på telefon;
+45 42 22 03 30 mellem 9 og 17 på hverdage.Copyright 2009 - 2019 @ delebarn.dk ApS   -   FAQ  -   Besøg os på Facebook