Opret ny profil (Gratis)  -  Log ind  

 Bloggen


Bloggen

Vedr. ændring af forældreansvarsloven

mar 7

Skrevet af: Hanne Søndergaard Jensen
07-03-2012 21:05  RssIcon

 

På delebarn.dk har vi læst at nye ændringer nu er på vej hvad angår forældreansvarsloven.

Regeringen samt de øvrige partier har d. 8.2.2012 indgået aftale om en ændring af forældreansvarsloven. Det er fortsat et hovedtræk at begge forældre har et ansvar for barnet, selv om de ikke lever sammen. Det står centralt og er i fokus – selv om nu komme nogle ændringer.

Her er flere ting af interesse – set fra barnets side.

Hvor man nu kan dømme til fælles forældre myndighed, ses en opstramning her, således at man fremover skal sikre at der er et potentiale for samarbejde, hvis der dømmes til fælles forældre myndighed. Derfor skal det bremses – i skrivende stund er vi ikke helt klar over hvordan – men forældre skal ikke gentagne gange kunne rejse en sag om forældremyndighed eller barnets bopæl. Dette må hilses velkommen, fordi bag sådanne gentagne ansøgninger ofte gemmer sig mange konflikter mellem forældrene – som synes uophørligt. Her vil barnet blive skånes for at blive inddraget – igen og igen. Her tænkes på at barnet skal til samtale måske flere gange om svære spørgsmål, der dybest set handler om forældrenes uenighed. Det er godt at barnet får ro – i den konflikt forældrene vedbliver med at rejse. En eller begge forældre vil nok være skuffet, men kommer hensynet til barnets tarv i første række. Det er jo et vilkår i skilsmissesager, at ikke begge forældres ønske kan imødekommes.

Fremover skal forældrenes ønske været reelt begrundet i forandrede forhold. Vi venter og ser hvordan denne ændring udmøntes.

En anden ting man vil se på er, at den forælder der ikke har del i forældremyndigheden ikke længere skal have adgang til at få orientering om og deltage i generelle sociale aktiviteter på barnets skole eller institution.

Her kan man ønske at den (ofte en far) der ikke har del i forældremyndigheden kan modtage oplysninger om barnets skolegang. Hvorfor? Fordi nogle fædre simpelthen  mister kontakten med barnet fordi moderen har gjort – så at sige alt for at der ikke skal være en kontakt med barn og far. Jeg har naturligvis nogle sager på nethinden. Men når det er sagt må man også skærme barnet for, at være vidne til to meget sure forældre ikke skal sidde sammen til møder eller andre sociale arrangementer, som er til for barnets skyld..

Mange børn oplever at disse forældre ikke kan være i samme rum eller område uden det oser af fjendtlighed. (Jf. det lille citat fra ”Børn i Deleordning” fra SFI., om pigen der fortalte om skole/hjem samtale, hvor væmmeligt det var at hendes forældre sad der på hver side at hende uden kontakt til hinanden og med en meget dårlig stemning og hvordan hun led under dette, selv om de klappede hende på ryggen, var der ingen tvivl om at det ville være bedst hvis begge ikke var tilstede – for barnets skyld).

Desuden vil man også tydeliggøre at samvær fastsættes ud fra en konkret vurdering (hvilket man også gør i dag) af hvad der er bedst for barnet. Hvilket også vil betyde, at løsningen ikke nødvendigvis er en 7/7 – ordning.

Her på delebarn.dk er det opfattelsen at alle skilsmissebørn i princippet er DELEBØRN – men dette er ikke ensbetydende med at forældrene skal dele tiden 50% hver med deres barn. Kompetencen i samværs sager flyttes igen tilbage til statsforvaltningen, ligesom man vil styrke det børnesagkyndige aftryk i sagerne – vi venter spændt og ser hvad det udmønter sig i. Men det hilses velkommen.

Desuden skal transport i forbindelse med samvær også forenkles.

Alt i alt bliver det spændende hvordan ændringer lander, og vi er klar over at nogle forældre skuffes – men må dette er jo et vilkår at alles ønsker ikke kan imødekommes.

Hanne Søndergaard Jensen
Børnesagkyndig


Dit navn:
Titel:
Kommentar:
Sikkerhedskode
CAPTCHA image
For at undgå spam, skal du indtaste sikkerhedskoden i boksen nedenfor.
Tilføj kommentar   Annuller 

Anbefal delebarn.dk

delebarn.dk - Barnet i focus

Del på Facebook

VENTETID i FAMILIERETSHUSET?                           

Så tilbydes du rådgivning - møde eller telefonisk - i samværs- og bopælsspørgsmål, hos børnesagkyndig Hanne Søndergård Jensen.          

Tlf. hverdage 9 -16 
42 22 03 30


Seneste indlægCopyright 2009 - 2019 @ delebarn.dk ApS   -   FAQ  -   Besøg os på Facebook